Home

Kabara/2018

Eritrea kunama koybiša dimokrasiya suňada Erkukodisu Radia menana, okodoka  Eritrea kunama Tummada wasa aradiya  tante bariye,  Erkukodisu koybiša baškullette kokele kasida mikki ganke. 

Eritrea kunama koybiša dimokrasiya suňada Erkukodisu Radia menana, okodoka  Eritrea kunama Tummada wasa radia menette Tela uya 28/01/2018 amela Erkukodisu koybiša baškullette mikki gamma kokele kasidala,  Kunama tamfede kilikimabbuna, tamfeda košita laga arma kišamana, Erkukodisu baca fardala tamfedakin kogošama arba, aykes kinnemino? suma  kokelela, Erkukodisu koybiša baškulle sasabbu derňan kolutamowa kotakke. Inna kokki gasuma kokele kasidenalle Erkukodisu koybiša baškulle šan kolama edetttala, kunama tamfeda kililikimabbu, kunama tamfeda tama fanakenalle gate barela kosimowa kodorki, gata ekkenowa, tamfeda uliyabbu koybiša baca fardala kotafki kokobiyana šukiyana jabiski fitetos gosuma kunama tamfedam kosimowana, okodoka gata abarma kunama tamfeda arta  abaya išatadebbu komamamajiki  koybiša baca fardakin adagala kosimowana, talau taluma datela kibal kiša gosumowa kotafki abbarenke.

Inna tela uya 28/01/2018 amela kokki gasuma kokele kasidenalle Erkukodisu baškulle otafki derňammala, tama fanakenalle Šabiya kunama tummadowa buškusunasi kisakkiki suňas gosuma ištatadena kunama tamfeda bodebbu kunama tummada bagana kosama lilike kikaki, kunama kasakata koluki išatan gommowa ossonki, kunama abaye kunama koybiša bacowassi kuriyakin gen kolanasi fasa taggime teň kikaki koludala kokosimowa kotafki ossoske. Erkukodisu baškulle otafki  kunama tamfedowa isa lagala kosima kišano, kasakala kosima kunama tamfedowa abaya išatadebbu  komamajiki  kunamiya tummadakinna, kunamiya baca kin lakasunowa dittiya, kunamiya tummadana  koybiša bacala kotafki unukin koludama arbowa hosunasi koyšišiyala lewenke.

Okodoka Tela uya 30/01/2018 amela  Eritrea kunama koybiša dimokrasiya suňada Erkukodisu Radia menana, okodoka  Eritrea kunama Tummada wasa radia  tante mabriye  Erkukodisu koybiša baškulle darka kišettena kokele kasida mikki gammowa kotakke. Inna aradia tante bariyebbu kokki gasuma kokele kasidenalle, Eritrea kunama koybiša dimokrasiya suňada Erkukodisu koybiša baca kililikimabbu, kunama darka kiša tamfedowa ay arba hos gosso? suma kokela Erkukodisu koybiša baškulla kunama tamfeda darka kiše,  kunama darka kiša unukiin koludamowa bubiya hos gosumowa ossonki, okodoka kunama darka kiša tamfeda ellide ililikimma  datelana kogošamma wagela koluta gommowa  ossonke.

Erkukodisu koybiša baškulla Kunama tamfeda darka kišowa itafki, kunama darka kiša tamfedowana, kunama tamfeda adda kišowa kokalaloka kalma tokomana, giligilimana, unukin koludama arba bubiya hosunowa kos gosubbu, kogošamma wagela koluta gosumowakin, kunama tamfeda darka kišowa Tummadiyala lakaski koybišiya bacala, kalmiyana unukin  koludama arba homunasi Erkukodisu koybiša baškulla darka kiše kokoyšišiyala lewenkeski Asamadaňa kabariya komaldala kitafki abbareske.

Inna Erkukodisu koybiša baškullette kokki gasuma kokele kasidena Fanaka angude kulabbu meniyabbu sakan masoňamma facebook pages kabara damatana, okodoka facebook gurubbelana kekutele.