Home

Kobat kofalema elata tabiyata ňerana kida atimakin šasunni. Latta Minta ekkena Alatta Asselman

Africa giila siiyasata dangoda dayšedana bukunadanabbu kosakki gas gosumowa konti goske.

Read more...

Kunama košera dannodasi kabinima bacena kobinna aw diinena akobinne arbana kogošamowa katakki dannodiňňa talalasi fedi. LATTA MlNTA ABARMANA KOMALDANA

Ka elliddebbu Kobinna aw dinela kokono harasgosuma tokora lawowa kunama sasowassina tummadiyala kišano samariya woyniyodala turba taggima kiša gosumowa asbatedina kogošake.

Read more...

Kunama košera dannodasi kabinima bacena kobinna aw diinena akobinne arbana kogošamowa katakki dannodiňňa talalasi fedi. LATTA MINTA EKKENA

Ankatomma kunamame kunama samana šuka fala kililikimabbu Anna kowa Antutu Cole ilattama lattolle kunamowa abbara kutunasi latta goda artoke šan kosake.

Read more...

ሓርነታዊ መሰላትና ካብ ህግደፍ ንክትኮበልና ኣይንጽበን

ሎሚ ግንቦት 24/2018መበል 27 ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ክነብዕል እንከለና፡ ደለይቲ ፍትሒ ብመሪር ሓዘን፡ ንስለ ናጽነትን ሓርነት ክብሉ ክቡር ህይወቶም በጃ ዘሕለፉስውኣት የሕዋትናን ብጾትናን ብምዝካር፡ ንምድባሶም ቃል ብምእታውን እዩ፡፡

Read more...

Subcategories